Przetarg KGPR.SWP.3.2020

opublikowano: 21.01.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. ogłasza przetarg w trybie kodeksu cywilnego na:

Wykonanie i montaż linii sortującej dla ryb pelagicznych w zakładzie położonym w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 70¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. z późn. zm./ przy uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Przedmiotem zamówienie będzie wykonanie i montaż przez Wykonawcę linii sortującej dla ryb pelagicznych w zakładzie położonym w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8, należącym do zamawiającego, w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 19 listopada 2020 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego).

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez e-mail: lukasz.kowalik@kgpr.pl

Dokumenty do pobrania

test (.png)

pobierz
Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl