Projekt 2

opublikowano: 21.01.2021

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. zrealizowała operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1.

Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zaobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy z działania 1.4 Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej.

Tytuł operacji

Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich

Tytuł operacji

Poszukiwanie i zbieranie utraconych narzędzi połowowych (tzw. sieci-widm) oraz innych odpadów morskich

Kontakt

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.
ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl